گاهی دلم میگیرد

گاهی دلم می گیرد...
از آدم هایی که در پس نگاه سردشان
با لبخند گرمی فریبت می دهند!
از کلماتی که چون شیرینی افسانه ها فریبت می دهند!!
دلم می گیرد...
از سردی چندش آور دستی که دستت را می فشارد!!
و نگاهی که به توست... و هیچ وقت تو را نمی بیند!
از دوستی که برایت
هدیه
دو بال برای پریدن می آورد...
و بعد...
پرواز را با منفورترین کلمات دنیا معنی می کند!!!
دلم می گیرد از چشم امید داشتنم به هوسبازانی که ترانه عشق میخوانند!!
این همه هیچ...
گاهی حتی
از خودم هم دلم میگیرد...

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

دلم گرفته

دلم گرفته... 

دلم عجیب گرفته است

و هیچ چیز

نه این دقایق خوشبو که روی شاخه نارنج می شود خاموش

نه این صداقت حرفی که در سکوت میان دو برگ این گل شب بوست

نه هیچ چیز مرا از هجوم خالی اطراف نمی رهاند

و فکر میکنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد...

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

جای تو خالی نیست

جای تو خالی نیست

دستانت اگر نیست
سرانگشت پر از شیطنت باد که هست
که در بحبوحه ی خستگی و درد
جان سوخته ام را نوازشگر شود

جای تو خالی نیست
شبها
برق چشمانت اگر نیست
مهتاب که هست
که با سحر رخ نقره ایش
جادویم کند

جای تو خالی نیست
نبود شانه هایت گرچه محسوس است،لیک
همین دیوار ساکت هم
تکیه گاه خوبیست
اما مثل تو نیست،نه خیانت میداند نه دورنگی

خلاصه میان باورهایت بماند
که در این کلبه تنها دیگر جای تو خالی نیست

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

حسرت بودنت

حسرت بودنت اینجا

زندگیمو میسوزونه
خیلی سخته که میدونم
حتی یادت نمی مونه
یه روزی تصویر چشمات
مث آینه تو چشام بود
داشتن وجود خوبت
همه ی آرزوهام بود
اینکه دیگه نیستی پیشم
اینکه رفتی بارقیبم
نمیدونی چی میاره
به سر دل غریبم
نمیدونستم که میخوای
بری و تنهام بذاری
توی پیچ و خم جاده
منو بی کس جا بذاری

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

نفرینت نمی کنم

نفرینت نمیکنم خوشبخت نباشی

نفرینت نمیکنم در مرداب سختی غرق شوی
فقط میخواهم
بی اندازه عاشق شوی
زجرت دهد
تنهایی بکشی
تا بدانی غمت،چه آتشی بر این دل زد

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

و همیشه عاشق تنهاست

خوشا به حال گياهان كه عاشق نورند 

و دست منبسط نور روي شانه آنهاست‌. 
- نه ، وصل ممكن نيست ، 
هميشه فاصله اي هست . 
اگر چه منحني آب بالش خوبي است‌. 
براي خواب دل آويز و ترد نيلوفر، 
هميشه فاصله اي هست‌. 
دچار بايد بود: 
و گرنه زمزمه حيرت ميان دو حرف 
حرام خواهد شد. 
و عشق 
سفر به روشني اهتراز خلوت اشياست‌. 
و عشق 
صداي فاصله هاست‌. 
صداي فاصله هايي كه 
- غرق ابهامند. 
- نه، 
صداي فاصله هايي كه مثل نقره تميزند 
و با شنيدن يك هيچ مي شوند كدر. 
هميشه عاشق تنهاست‌. 

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

کنج این خانه

کنج این خانه دلی مرد،همین
باز احساسی ترک خورد،همین

عاشقی در قمار عشق باخت،و

مرگ زندگی را برد،همین
در پس پنجره ای بارانی
غنچه ای معصومانه پژمرد،همین
کوچه خیس از دل ابری من،و
کنج این خانه دلی مرد،همین

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب

قصه عشق

قصه عشق
گویی
شرح همین نرسیدنهاست
گله ای نیست
ماهم
راوی قصه ای میشویم
که کلاغش
هیچ گاه قرار نبود
به خانه برسد

برچسب‌ها:
راه نرفته پنجشنبه 14 شهریور1392 ادامه مطلب